Ardesia Nera type A

Ardesia Nera type AIan Pollock