Ardesia Nera type C

Ardesia Nera type CIan Pollock